Onderzoeker/ projectcoördinator ‘Fair Energy Transition’

De universiteiten van Utrecht en Eindhoven starten dit najaar het samenwerkings­project ’Fair Energy Transition’. In dit project worden instrumenten ontwikkeld voor de integra­tieve beoordeling van hoe de energietransitie op een rechtvaardige manier kan worden vormgegeven, d.w.z. rekening houdend met sociale, economische, politieke, juridische en culturele gevolgen voor huidige en toekomstige generaties wereldwijd. Zie ook https://www.uu.nl/en/news/towards-a-fair-energy-transition.

Bij het project is een consortium van wetenschappers uit de ethiek, sociologie, psycho­logie, geowetenschappen, economie, rechten en innovatiewetenschappen betrokken. Het project heeft een looptijd van 5 jaar.

Voor meer informatie, raadpleeg de vacaturepagina van de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met één van de projectleiders, prof. dr. Marcus Düwell: m.duwell@uu.nl.

Print Friendly, PDF & Email