Recent op het Blog ‘Bij Nader Inzien’

Bij Nader Inzien Filosofisch webzine

Gesponsord door de OZSW

Bij Nader Inzien voorziet maatschappelijke kwesties van filosofische analyse en reflectie. Geen pasklare antwoorden maar verheldering van vragen en blootleggen van aannames.

De kracht en meerwaarde van de academische filosofie ligt in het analyseren van concepten en argumenten, het blootleggen van aannames, en het stellen van fundamentele vragen. We zijn ervan overtuigd dat debatten in de samenleving verbeteren als ze kunnen profiteren van deze methodes.

Daarnaast willen op dit blog recente ontwikkelingen in de academische filosofie toegankelijker maken voor niet-specialisten. Veel academische filosofie is niet vrij toegankelijk buiten de wetenschap; deze blog heeft als doel om te laten zien hoe je vanuit filosofische perspectieven die invloedrijk zijn geweest in de vorming van ons wereldbeeld kunt nadenken over huidige vraagstukken, en beoogt om de nieuwste inzichten uit de academische filosofie te ontsluiten. Bij Nader Inzien hoopt zo een accurater beeld neer te zetten van wat de academische filosofie is – en niet is.

Bij Nader Inzien wordt gesponsord door de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte en Stichting Maand van de Filosofie.