Docent Praktische Filosofie (0,7 fte)

Het departement Filosofie en Religiewetenschap is per 1 oktober 2019 op zoek naar een docent praktische filosofie (0,7 fte). Binnen de leerstoelgroep praktische filosofie wordt onderwijs verzorgd op het terrein van de ethiek en de politieke filosofie. De te benoemen docent is breed inzetbaar en draagt bij aan het onderwijs in de opleidingen BA Wijsbegeerte en MA Applied Ethics en is in staat om onderwijs in toegepaste ethiek voor niet-wijsgerige studenten te verzorgen. De vaardigheid om Engelstalig onderwijs te verzorgen wordt voorondersteld.

Raadpleeg de vacaturepagina van de Universiteit Utrecht voor de volledige informatie. Meer informatie kan opgevraagd worden bij prof. Marcus Düwell, m.duwell@uu.nl.

Print Friendly, PDF & Email