Onderzoeker/ projectcoördinator ‘Fair Energy Transition’

De universiteiten van Utrecht en Eindhoven starten dit najaar het samenwerkings­project ’Fair Energy Transition’. In dit project worden instrumenten ontwikkeld voor de integra­tieve beoordeling van hoe de energietransitie op een rechtvaardige manier kan worden vormgegeven, d.w.z. rekening houdend met sociale, economische, politieke, juridische en culturele gevolgen voor huidige en toekomstige generaties wereldwijd. Zie ook https://www.uu.nl/en/news/towards-a-fair-energy-transition. … Continue reading Onderzoeker/ projectcoördinator ‘Fair Energy Transition’

Docent Praktische Filosofie (0,7 fte)

Het departement Filosofie en Religiewetenschap is per 1 oktober 2019 op zoek naar een docent praktische filosofie (0,7 fte). Binnen de leerstoelgroep praktische filosofie wordt onderwijs verzorgd op het terrein van de ethiek en de politieke filosofie. De te benoemen docent is breed inzetbaar en draagt bij aan het onderwijs in de opleidingen BA Wijsbegeerte … Continue reading Docent Praktische Filosofie (0,7 fte)

2 Assistant Professors (2x 1.0 FTE, Utrecht)

The Department for Philosophy and Religious Studies at Utrecht University is looking for two Assistant Professors in the field of Practical Philosophy, respectively in Philosophical Ethics and in Political Philosophy. The positions includes both teaching (70%) and research (30%), and are part of the Ethics Institute. Together with the groups “Theoretical Philosophy” and “History of … Continue reading 2 Assistant Professors (2x 1.0 FTE, Utrecht)

Docent Geschiedenis van de Filosofie (Vroegmoderne Filosofie) (0,7 fte)

Het departement Filosofie en Religiewetenschap is voor het academisch jaar 2019-2020 op zoek naar een docente/docent Geschiedenis van de Filosofie, met een zwaartepunt in de geschiedenis van de vroegmoderne filosofie. De te benoemen docent/e is breed inzetbaar en draagt bij aan het onderwijs in de opleidingen BA en RMA Wijsbegeerte, begeleidt scripties, en is in … Continue reading Docent Geschiedenis van de Filosofie (Vroegmoderne Filosofie) (0,7 fte)