Docent Geschiedenis van de Filosofie (Vroegmoderne Filosofie) (0,7 fte)

Het departement Filosofie en Religiewetenschap is voor het academisch jaar 2019-2020 op zoek naar een docente/docent Geschiedenis van de Filosofie, met een zwaartepunt in de geschiedenis van de vroegmoderne filosofie. De te benoemen docent/e is breed inzetbaar en draagt bij aan het onderwijs in de opleidingen BA en RMA Wijsbegeerte, begeleidt scripties, en is in staat om ook voor niet-wijsgerige studenten onderwijs in de geschiedenis van de filosofie te verzorgen. 

Nadere informatie over de te geven cursussen kan worden opgevraagd bij prof. Paul Ziche via p.g.ziche@uu.nl. Voor de meeste cursussen zijn cursusmaterialen beschikbaar. Tot de cursussen behoren o.a.:

  • “De mens in de natuurlijke orde” (thema’s uit de geschiedenis van de antropologie tot aan de verlichting, BA, blok 1);
  • “Geschiedenis van de Filosofie II: Middeleeuwen en vroegmoderne” (BA, blok 2);
  • delen van de cursussen “Geschiedenis van de politieke filosofie” (BA, blok 1) en “Geschiedenis van de metafysica” (BA, blok 2)

https://www.uu.nl/organisatie/werken-bij-de-universiteit-utrecht/vacatures

Print Friendly, PDF & Email