NVBe Jaarprijs 2021: Beste ethiekpublicatie over onze omgang met de coronapandemie

De Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek kent eens per drie jaar de ‘NVBe Jaarprijs’ toe aan een bijzondere bijdrage aan de bio-ethiek in Nederland. De meest recente editie was in 2018, in het kader van het 25-jarige bestaan van de NVBe. Traditiegetrouw wordt de prijs tijdens het jaarsymposium uitgereikt, dit jaar op vrijdag 11 juni 2021. … Continue reading NVBe Jaarprijs 2021: Beste ethiekpublicatie over onze omgang met de coronapandemie

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2021

De inschrijftermijn voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2021 is geopend! Nominaties kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend, via het formulier op de website van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (https://khmw.nl/). De prijzen, van elk 2.000 Euro, worden toegekend in verschillende wetenschapsgebieden waaronder Filosofie en zijn bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie is goedgekeurd in het academisch jaar … Continue reading Jan Brouwer Scriptieprijzen 2021

J.C. Baak Prijs 2021

De inschrijftermijn voor de J.C. Baak Prijs 2021 is geopend! Nominaties kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend, via het inschrijfformulier op de website van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (https://khmw.nl/). De prijs van 2.000 Euro wordt toegekend aan een student die een masterscriptie heeft geschreven in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: FILOSOFIE, RECHTSGELEERDHEID, POLITICOLOGIE, INTERNATIONALE BETREKKINGEN, … Continue reading J.C. Baak Prijs 2021

Colloquium: Self-love in German moral psychology after Rousseau: the case of Goethe

On reading Emile in 1767, Goethe became a convinced Rousseauian. Accordingly, his conception of self-love has a Rousseauian structure. Goethe retains Rousseau’s distinction between positive Selbstliebe (amour de soi) and negative Eigenliebe (amour-propre), as well as the axiomatic Rousseauian view that modern civilization was vitiated by Eigenliebe. Therefore the type of self-love that is most apparent to our everyday experience, as modern … Continue reading Colloquium: Self-love in German moral psychology after Rousseau: the case of Goethe

Het welzijn van de filosofie PhD: schokkende cijfers en levendige discussies

December 2019 Maar liefst 88 van de 250 benaderde filosofie PhD kandidaten in Nederland hebben deelgenomen aan het nationale Philosophy PhD Wellbeing Survey. Dit is een initiatief van het OZSW PhD Council in samenwerking met Dr. Els van Rooij, expert in welzijnsonderzoek. De voorlopige resultaten liegen er niet om. 58% van de promovendi loopt risico … Continue reading Het welzijn van de filosofie PhD: schokkende cijfers en levendige discussies

Filosofieblog Bij Nader Inzien compleet vernieuwd!

Filosofieblog Bij Nader Inzien start met een nieuwe redactie en trapt af met een volledig vernieuwde website. Vanavond vindt de feestelijke lancering plaats in SPUI25, Amsterdam. De redactie van Bij Nader Inzien bestaat uit bevlogen filosofen die als promovendus, postdoc of docent verbonden zijn aan verschillende Nederlandse universiteiten. Sinds oktober is de hoofdredactie in handen van … Continue reading Filosofieblog Bij Nader Inzien compleet vernieuwd!

Herstart Bij Nader Inzien!

Vanaf medio november is Bij Nader Inzien terug met een kritische en filosofische blik op actuele maatschappelijke vraagstukken. Dat vieren we met een feestelijke heropening op donderdag 21 november 20:00 – 21:30 uur in SPUI25 in Amsterdam.

Keetje Hodshon prijs en Jan Brouwer Scriptieprijs

De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen.  In 2020 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Wijsbegeerte … Continue reading Keetje Hodshon prijs en Jan Brouwer Scriptieprijs