Colloquium: Self-love in German moral psychology after Rousseau: the case of Goethe

On reading Emile in 1767, Goethe became a convinced Rousseauian. Accordingly, his conception of self-love has a Rousseauian structure. Goethe retains Rousseau’s distinction between positive Selbstliebe (amour de soi) and negative Eigenliebe (amour-propre), as well as the axiomatic Rousseauian view that modern civilization was vitiated by Eigenliebe. Therefore the type of self-love that is most apparent to our everyday experience, as modern … Continue reading Colloquium: Self-love in German moral psychology after Rousseau: the case of Goethe

Het welzijn van de filosofie PhD: schokkende cijfers en levendige discussies

December 2019 Maar liefst 88 van de 250 benaderde filosofie PhD kandidaten in Nederland hebben deelgenomen aan het nationale Philosophy PhD Wellbeing Survey. Dit is een initiatief van het OZSW PhD Council in samenwerking met Dr. Els van Rooij, expert in welzijnsonderzoek. De voorlopige resultaten liegen er niet om. 58% van de promovendi loopt risico … Continue reading Het welzijn van de filosofie PhD: schokkende cijfers en levendige discussies

Filosofieblog Bij Nader Inzien compleet vernieuwd!

Filosofieblog Bij Nader Inzien start met een nieuwe redactie en trapt af met een volledig vernieuwde website. Vanavond vindt de feestelijke lancering plaats in SPUI25, Amsterdam. De redactie van Bij Nader Inzien bestaat uit bevlogen filosofen die als promovendus, postdoc of docent verbonden zijn aan verschillende Nederlandse universiteiten. Sinds oktober is de hoofdredactie in handen van … Continue reading Filosofieblog Bij Nader Inzien compleet vernieuwd!

Herstart Bij Nader Inzien!

Vanaf medio november is Bij Nader Inzien terug met een kritische en filosofische blik op actuele maatschappelijke vraagstukken. Dat vieren we met een feestelijke heropening op donderdag 21 november 20:00 – 21:30 uur in SPUI25 in Amsterdam.

Keetje Hodshon prijs en Jan Brouwer Scriptieprijs

De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen.  In 2020 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Wijsbegeerte … Continue reading Keetje Hodshon prijs en Jan Brouwer Scriptieprijs

BRAINWASH FESTIVAL 2019 – Jonge filosofen pitchen onderzoek naar grote vragen van deze tijd

BRAINWASH FESTIVAL 2019 Jonge filosofen pitchen onderzoek naar grote vragen van deze tijd Waar slaat de modieuze kreet ZELFMANAGEMENT op, als PSYCHIATERS en andere hulpverleners het over hun patiënten hebben? Waarom moeten we TECHNOLOGIEREUZEN weerstaan die met onze data aan de haal gaan? Hoe kun je overtuigend laten zien dat TOPINKOMENS van CEO’s vaak niet … Continue reading BRAINWASH FESTIVAL 2019 – Jonge filosofen pitchen onderzoek naar grote vragen van deze tijd

Hermeneutics as a Form of Epistemology (Summer Seminar)

Summer Seminar Vrije Universiteit Amsterdam August 26-28 2019 That’s next week!Register now for one of the last spots. In many disciplines text interpretation is a going concern. But strangely enough, epistemologists hardly pay attention to the phenomenon of interpretation, and those who engage in interpretative practices often do so without awareness of epistemological problems. The … Continue reading Hermeneutics as a Form of Epistemology (Summer Seminar)

Book manuscript workshop with Joshua Preiss, ‘In Search of Good Work’

The Amsterdam Centre for Political Thought and the Challenges research group (UvA, dept. of political science) are pleased to announce an author-meets-critics workshop with Joshua Preiss on his book manuscript ‘In Search of Good Work’. Tuesday 17 September 2019 University of Amsterdam Roeterseilandcomplex (REC) B2.06 9:10-9:20: Introduction by Joshua Preiss 9:20-9:35: Critic 1: Lisa Herzog … Continue reading Book manuscript workshop with Joshua Preiss, ‘In Search of Good Work’

Ethics Social and Political Philosophy Colloquium, University of Groningen

Wednesday 11th September 3.15pm – 5pm in room Omega, Faculty of Philosophy, University of Groningen. Rae Langton famously argues that pornographic speech illocutionarily subordinates and silences women. Making good this view hinges on identifying the context relevant for fixing such force. To do so, a parallel is typically drawn between pornographic recordings and multipurpose signs … Continue reading Ethics Social and Political Philosophy Colloquium, University of Groningen