J.C. Baak Prijs 2021

De inschrijftermijn voor de J.C. Baak Prijs 2021 is geopend! Nominaties kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend, via het inschrijfformulier op de website van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (https://khmw.nl/).

De prijs van 2.000 Euro wordt toegekend aan een student die een masterscriptie heeft geschreven in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: FILOSOFIE, RECHTSGELEERDHEID, POLITICOLOGIE, INTERNATIONALE BETREKKINGEN, SOCIOLOGIE. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor (voormalige) studenten van wie de scriptie tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2020 door hun begeleider is goedgekeurd.

De deadline voor nominaties is 15 oktober 2020.

Print Friendly, PDF & Email