Tag Archives: spiritualiteit

Minisymposium filosofie, spiritualiteit en kunst

Spiritualiteit en Kunst Sprekers: Prof. Dr Antoon Vandenbraembussche en Dr Jan Bor. Datum: vrijdag 2 februari 2018 Plaats: Cleveringaplaats 1 Leiden (Lipsiusgebouw zaal 003) Aanvang: 13.30 uur Toegang: gratis

(Minisymposium) Filosofie en spiritualiteit

Jan Warndorff, Van levenskunst naar levenscultuur In de kern draait levenskunst om het serieus nemen van het leven zelf. Maar opmerkelijk genoeg stellen zelfs levenskunstfilosofen niet de eenvoudige maar cruciale vraag: wat bedoelen we nou precies met ‘het leven zelf’? Daardoor blijven huidige visies op levenskunst oppervlakkig en veelal beperkt tot de esthetische vormgeving van … Continue reading (Minisymposium) Filosofie en spiritualiteit

FILOSOFIE TUSSEN CULTUREN, SPIRITUALITEIT IN DIALOOG en HET NIEUWE DENKEN

Voor mensen die zich willen verdiepen in de culturele en wijsgerige tradities in oost en west organiseren wij volgende week ZATERDAG 11 MEI A.S. weer drie hoorcolleges bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, in de series FILOSOFIE TUSSEN CULTUREN (I), SPIRITUALITEIT IN DIALOOG (II) en HET NIEUWE DENKEN (thema). Onderstaand een overzicht van de … Continue reading FILOSOFIE TUSSEN CULTUREN, SPIRITUALITEIT IN DIALOOG en HET NIEUWE DENKEN