Study group Theological Ethics

To join or leave this study group, please fill out the form at the bottom of this page.

Coordinators

 • dr. A.C.M. (Angela) Roothaan, VU Amsterdam, voorzitter
 • dr. S. (Steven) van den Heuvel, ETF Leuven, secretaris

Upcoming activities of this group

Past activities of this groupTopic & aim

A translation of the following content is not (yet) available

De werkgroep Theologische ethiek bestaat uit 25 à 30 theologen en praktisch filosofen betrokken bij onderwijs en onderzoek aan Nederlandstalige universiteiten. De onderzoeksgroep houdt zich bezig met de verschillende wijzen waarop er tussen godsdienst en moraal relaties worden gelegd. Vanuit theologisch perspectief wordt tevens gevraagd naar het ethisch tegoed en tekort van de bijdrage van de christelijke traditie aan de hedendaagse moraal.

De werkgroep heeft tevens ten doel om, onder wisselende redacties, thematische bundels uit te geven met daarin bijdragen van leden van de werkgroep. Tot dusverre werden gepubliceerd:

 • Frits de Lange en Jan Jans (red.), De dood in het geding, Kampen: Kok, 2000 (over euthanasie en de kerken);
 • Theo Boer en Angela Roothaan (red.), Gegeven. Ethische essays over het leven als gave. Zoetermeer: Boekencentrum, 2003;
 • Jos Kole en Gerrit de Kruijf (red.), Het ongemak van religie: multiculturaliteit en ethiek, Kampen: Kok 2005;
 • Gerrit de Kruijf en Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin. (Met bijdragen van o.m. André Rouvoet, Mirjam Sterk en van leden van de werkgroep.) Kampen: Kok, 2008;
 • Harm Dane en Louke van Wensveen (red.), Zuinigheid met vlijt. Over calvinistische (on)deugden. Zoetermeer: Boekencentrum 2009;
 • Theo Boer, Gerrit de Kruijf en Frans Vosman, ‘De weg naar herstel van de sociale vrede’ in: Rien Rouw, Pieter Vos en Johan Roeland, Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage landen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 48-63.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een Engelstalig boek over waardenethiek vanuit fenomenologisch perspectief, dat onlangs is verschenen bij Routledge.

Een volgend project: over morele kwesties rond Nederland’s koloniale verleden is vorig jaar opgestart. Terwijl dit gaat lopen, oriënteren we ons nu op een project rond volk, natie, staat.

Vaste onderdelen in de bijeenkomsten zijn steeds het bespreken van teksten door de leden ingebracht, het werken aan een boekproject, en het uitwisselen van ontwikkelingen op het vakgebied (rondje ethiek).

Set-up & practicalities

De leden van de werkgroep zijn in verschillende onderzoeksprogramma’s betrokken en stellen zich ten doel, door middel van halfjaarlijkse bijeenkomsten elkaar te informeren over de stand van hun onderzoek en over de stand van de ethiek in Nederland en daarbuiten. Regelmatig worden concepten van te publiceren artikelen in de werkgroep besproken.

OZSW members who belong to this group

Member Affiliation
Roothaan, AngelaVU University Amsterdam
Boer, TheoProtestantse Theologische Universiteit
Dronkers, PieterProtestantse Theologische Universiteit
van den Heuvel, StevenEvangelische Theologische Faculteit, Leuven

Other people who belong to this group

 1. Dr. P.H. Vos, PThU
 2. Prof.dr. A.L.Th. de Bruijne, ThUK
 3. Prof.dr. G.C. den Hertog, TUA
 4. Dr. J. Jans, UvT
 5. Dr. E.P. Schaafsma, PThU, Amsterdam
 6. Dr. A.B. Timmerman, UvH
 7. Drs. G. Van Velzen, UvH
 8. Dr. L. van Wensveen
 9. Dr. L.A. Werkman, PThU, Groningen
 10. Dr. dr. C.M. Wulf, UvT
 11. Dr. Angeline van Doveren
 12. Prof. Yves de Maeseneer
 13. Dr. Douwe Steensma, TUA
 14. Dr. Erik Olsman, PThU
 15. Prof. dr. Axel Liégeois, KU Leuven
 16. Drs. Loïs Oosterhof, TUK
 17. Drs. Enrieke Damen, PThU
 18. Drs. Dominique Klamer, PThU

Join this OZSW study

  I would like to register for the OZSW study group Theological Ethics.
  I would like to leave the OZSW study group Theological Ethics.

  Your First + Last Name (required)

  Your Email (required)

  Are you an OZSW member?

  YesNo


  captcha

  Print Friendly, PDF & Email