Study group Theological Ethics

To register for this group, please contact the study group coordinator through the e-mail below.

Coordinators

  • dr. S. (Steven) van den Heuvel, ETF Leuven, voorzitter (scvandenheuvel@icloud.com)

Upcoming activities of this group

There are no upcoming events at this time.

Past activities of this group

Feb
10
Mini conference OZSW study group Theological Ethics
10 February 2023 - 11 February 2023
Oct
1
Mini Conference studygroup Theological Ethics
1 October 2021 - 2 October 2021
May
27
Meeting studygroup Theological Ethics
27 May 2021 @ 08:00 - 17:00
Nov
27
Meeting studygroup Theological Ethics
27 November 2020 @ 08:00 - 17:00


Topic & aim

A translation of the following content is not (yet) available

De werkgroep Theologische ethiek bestaat uit 25 à 30 theologen en praktisch filosofen betrokken bij onderwijs en onderzoek aan Nederlandstalige universiteiten. De onderzoeksgroep houdt zich bezig met de verschillende wijzen waarop er tussen godsdienst en moraal relaties worden gelegd. Vanuit theologisch perspectief wordt tevens gevraagd naar het ethisch tegoed en tekort van de bijdrage van de christelijke traditie aan de hedendaagse moraal.

De werkgroep heeft tevens ten doel om, onder wisselende redacties, thematische bundels uit te geven met daarin bijdragen van leden van de werkgroep. Tot dusverre werden gepubliceerd:

  • Frits de Lange en Jan Jans (red.), De dood in het geding, Kampen: Kok, 2000 (over euthanasie en de kerken);
  • Theo Boer en Angela Roothaan (red.), Gegeven. Ethische essays over het leven als gave. Zoetermeer: Boekencentrum, 2003;
  • Jos Kole en Gerrit de Kruijf (red.), Het ongemak van religie: multiculturaliteit en ethiek, Kampen: Kok 2005;
  • Gerrit de Kruijf en Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin. (Met bijdragen van o.m. André Rouvoet, Mirjam Sterk en van leden van de werkgroep.) Kampen: Kok, 2008;
  • Harm Dane en Louke van Wensveen (red.), Zuinigheid met vlijt. Over calvinistische (on)deugden. Zoetermeer: Boekencentrum 2009;
  • Theo Boer, Gerrit de Kruijf en Frans Vosman, ‘De weg naar herstel van de sociale vrede’ in: Rien Rouw, Pieter Vos en Johan Roeland, Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage landen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 48-63.
  • Steven C. van den Heuvel, Patrick Nullens en Angela Roothaan (red.), Theological Ethics and Moral Value Phenomena: The Experience of Values (London: Routledge, 2018).

Een volgend project: over morele kwesties rond Nederland’s koloniale verleden is vorig jaar opgestart. Terwijl dit gaat lopen, oriënteren we ons nu op een project rond volk, natie, staat.

Vaste onderdelen in de bijeenkomsten zijn steeds het bespreken van teksten door de leden ingebracht, het werken aan een boekproject, en het uitwisselen van ontwikkelingen op het vakgebied (rondje ethiek).

Set-up & practicalities

De leden van de werkgroep zijn in verschillende onderzoeksprogramma’s betrokken en stellen zich ten doel, door middel van halfjaarlijkse bijeenkomsten elkaar te informeren over de stand van hun onderzoek en over de stand van de ethiek in Nederland en daarbuiten. Regelmatig worden concepten van te publiceren artikelen in de werkgroep besproken.

OZSW members who belong to this group

Member Affiliation
Roothaan, AngelaVU University Amsterdam
Boer, TheoProtestantse Theologische Universiteit
van den Heuvel, StevenEvangelische Theologische Faculteit, Leuven

Other people who belong to this group

Dr. P.H. Vos, PThU, Prof.dr. A.L.Th. de Bruijne, ThUK, Prof.dr. G.C. den Hertog, TUA, Dr. J. Jans, UvT, Prof. Dr. E.P. Schaafsma, PThU, Amsterdam, Dr. A.B. Timmerman, UvH, Drs. G. Van Velzen, ETF Leuven, Dr. L. van Wensveen, Dr. dr. C.M. Wulf, UvT, Prof. Yves de Maeseneer, Dr. Douwe Steensma, TUA, Dr. Erik Olsman, PThU, Prof. dr. Axel Liégeois, KU Leuven, Drs. Loïs Oosterhof, TUK, Drs. Enrieke Damen, PThU, Drs. Dominique Klamer, PThU, Prof. Dr. Dirk-Martin Grube, VU

Print Friendly, PDF & Email