Study group Immigration & Integration

Coordination / joining this group

Coordinator: Roland Pierik. To join this study group, please send an email to r.pierik@uva.nl.

Activities of this group:

There are no upcoming events at this time.

Topic and set-up

A translation of the following content is not (yet) available

De projectgroep Immigratie, Integratie en Terugkeer thematiseert drie onderling nauw verbonden problemen die met al dan niet vrijwillige immigratie samenhangen. Onderzoek naar het eerste thema, de problematiek van het restrictieve toelatingsbeleid, heeft ondanks herhaalde pogingen nog geen vaste plaats in de agenda van Nederlandse praktische filosofen. De reeds in de afgelopen jaren geëntameerde discussie over een verantwoorde afweging van morele, ethische, prudentiële en realistische argumenten zal worden verdiept en verbreed.
Op het gebied van het tweede thema, de incorporatie of integratie van ethnisch-culturele minderheden, is daarentegen een groeiende stroom van publicaties te zien. Het onderzoek naar de voorwaarden, vormen en grenzen van culturele diversiteit in staten met liberaal-democratische constituties, zal worden voortgezet.
Onderzoek op het gebied van het derde thema, de morele, juridische en praktisch-politieke dilemma’s van terugkeer en uitzettingsbeleid, is urgent, mede gezien de toenemende politieke aandacht.

Planning van de activiteiten in het komende academisch jaar:

In het komende jaar zet de projectgroep haar kernactiviteiten voort, bestaande uit tweemaandelijkse bijeenkomsten waar de deelnemers elkaars onderzoek bespreken, alsmede andere belangwekkende literatuur op dit gebied bediscussiëren. Daarnaast kan de groep dienen als basis voor gemeenschappelijke publicaties, conferenties of presentaties door buitenlandse deskundigen.

Members

Dr. B. van Leeuwen, Dr. G.H. van Oenen, Prof.dr. C.W. Maris, Prof.dr. A. W. Musschenga, Dr. R. Pierik, Drs. I Rosenthal, Dr. S. Saharso, Drs. J. van der Stoep, Prof.dr. M. Trappenburg, Dr. O. Verhaar, Drs. T. Wolff, Yolande Jansen, Baukje Prins, Anke Schuster, Titia Loenen.

Upcoming activities of this group

Past activities of this group

OZSW members who belong to this group

Member Affiliation

Print Friendly, PDF & Email