Nationale DenkTank 2022

De Nationale DenkTank gelooft dat jonge denkers en doeners bij uitstek geschikt zijn om de Nederlandse maatschappij vooruit te helpen. Daartoe organiseren zij een jaarlijkse DenkTank waarin 20 studenten, recent afgestudeerden en promovendi een actueel maatschappelijk vraagstuk te lijf gaan – jij kan daaraan bijdragen! Dit jaar gaat de NDT’22 aan de slag met het … Continue reading Nationale DenkTank 2022