Onderzoeker/ projectcoördinator ‘Fair Energy Transition’

De universiteiten van Utrecht en Eindhoven starten dit najaar het samenwerkings­project ’Fair Energy Transition’. In dit project worden instrumenten ontwikkeld voor de integra­tieve beoordeling van hoe de energietransitie op een rechtvaardige manier kan worden vormgegeven, d.w.z. rekening houdend met sociale, economische, politieke, juridische en culturele gevolgen voor huidige en toekomstige generaties wereldwijd. Zie ook https://www.uu.nl/en/news/towards-a-fair-energy-transition. … Continue reading Onderzoeker/ projectcoördinator ‘Fair Energy Transition’

Docent Praktische Filosofie (0,7 fte)

Het departement Filosofie en Religiewetenschap is per 1 oktober 2019 op zoek naar een docent praktische filosofie (0,7 fte). Binnen de leerstoelgroep praktische filosofie wordt onderwijs verzorgd op het terrein van de ethiek en de politieke filosofie. De te benoemen docent is breed inzetbaar en draagt bij aan het onderwijs in de opleidingen BA Wijsbegeerte … Continue reading Docent Praktische Filosofie (0,7 fte)

PhD position on Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy (BUMP)

We invite  applications for one fully-funded*, three-year PhD position in Philosophy, in the context of Elselijn Kingma’s ERC Project “Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy” (BUMP). The primary research areas of the project are metaphysics, philosophy of the life sciences, and certain areas of ethics, but students are welcome to propose any project, in any area, that falls within the remit of … Continue reading PhD position on Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy (BUMP)

Updated Book of Abstracts

The Book of Abstracts for the 2018 Annual Conference has been updated to include more information. You can read it and download it here.

5 PhD Positions Available in Milan, Italy

There are five new PhD positions available for Philosophy in Milan. https://www.unisr.it/en/offerta-formativa/filosofia/post-lauream/dottorato/ricerca-filosofia#admissions