OZSW Debat Wetenschapsvisie 2025

De OZSW nodigt haar leden uit voor een debat over de Wetenschapsvisie 2025. Dit debat is een initiatief van het voorzittersoverleg van de OZSW n.a.v. de wetenschapsvisie die op 25 november jl. uitgebracht werd door minister Bussemaker.  Wat zijn de gevolgen voor de wetenschap in Nederland en in het bijzonder voor de filosofie? Tijdens de bijeenkomst zullen de hoofdlijnen van de wetenschapsvisie kort uiteengezet worden. Jan Willem Romeijn (RUG) zal vanuit de wetenschapsfilosofie reflecteren op de visie. Daarna zullen Anthonie Meijers (TUEindhoven) en Ingrid Robeyns (UU) bondig hun reactie op de visie geven, waarna er ruim de tijd zal zijn voor discussie onder alle OZSW leden, onder leiding van Han van Ruler (EUR).
Het debat zal plaats vinden op vrijdag 23 januari van 15.00 – 17.00 met borrel na afloop, in zaal 0.38 van de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht. In verband met de catering wordt u verzocht zich ten laatste dinsdag 20 januari te registreren via het aanmeldformulier.

 

 

Print Friendly, PDF & Email