Nieuwe bestuursleden voor De Jonge Akademie

Filosoof en OZSW-lid Jeroen de Ridder wordt de nieuwe voorzitter, en Hester den Ruijter, die onderzoek doet naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, de nieuwe vicevoorzitter van De Jonge Akademie. Dat is door de leden van De Jonge Akademie besloten. Ook treedt scheikundige Arjan Houtepen aan als bestuurslid, met de portefeuille Wetenschap & Maatschappij. Merel Keizer blijft bestuurslid en houdt de portefeuille Interdisciplinariteit. Lisa Becking blijft ook aan en heeft de portefeuille Internationalisering. 

De zittingstermijn voor de bestuursleden is twee jaar. Belle Derks (de huidige voorzitter), Martijn Wieling (nu vicevoorzitter) en Stefan van der Stigchel vertrekken daarom. De bestuurswisseling vindt plaats op 23 maart 2020, als ook de tien nieuwe leden geïnstalleerd zullen worden. 
 
Over Jeroen de Ridder
Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder (1978) is universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn huidige onderzoek over kennis en democratie brengt De Ridder kentheorie en politieke filosofie bij elkaar. Hij publiceert ook over de kernverantwoordelijkheden van universiteiten. Verder is voor hem is de betekenis van wetenschappelijke kennis een belangrijk onderwerp. Eerder deed hij onderzoek naar de effecten van de ‘verabsolutering’ van de natuurwetenschappen. Bij De Jonge Akademie hield hij zich tot nu toe bezig met wetenschapsbeleid, in het bijzonder onderwerpen als vermindering van regeldruk, loopbaanbeleid en team science.

Print Friendly, PDF & Email