Keetje Hodshon prijs en Jan Brouwer Scriptieprijs

De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. 

In 2020 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid. Voordrachten kunnen nu worden ingediend. Sluitingsdatum is 1 januari. In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie om een kandidaat voor te dragen voor de prijs.

Zie: https://www.khmw.nl/keetje-hodshon-prijs/

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, scriptieprijzen uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen. Elk van deze acht prijzen bestaat uit 2.000 Euro.

Zie: https://www.khmw.nl/jan-brouwer-scriptieprijzen/

Print Friendly, PDF & Email