J.C. Baak Prijs 2021

De inschrijftermijn voor de J.C. Baak Prijs 2021 is geopend! Nominaties kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend, via het inschrijfformulier op de website van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (https://khmw.nl/). De prijs van 2.000 Euro wordt toegekend aan een student die een masterscriptie heeft geschreven in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: FILOSOFIE, RECHTSGELEERDHEID, POLITICOLOGIE, INTERNATIONALE BETREKKINGEN, … Continue reading J.C. Baak Prijs 2021

Discover and/or construct (your own private) metametaphysics

The Dutch Research School of Philosophy (OZSW) invites all PhD students to participate in a special meeting of ”the metametaphysical club”, to discover and/or construct (their own private) metametaphysics. Students will be asked to prepare, conduct and evaluate interview with four experts on metametaphysics. More information on this event.