OZSW Debat Wetenschapsvisie 2025

UU_thumbnailThe Dutch Research School of Philosophy (OZSW) invites its members to discuss the “Wetenschapsvisie 2025” at Utrecht University on January 23, 2015.

 

A report of this activity can be found online: Verslag OZSW Debat Wetenschapsvisie 2025.

Organizing university

Utrecht University

Date(s)

Friday 23 January 2015, 15.00-17.00

Location

Utrecht University, Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 in Utrecht – Room 0.38.

Type of activity

Debat

About the topic

OZSW DEBAT OVER WETENSCHAPSVISIE 2025

Op 25 november jl. bracht Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de langverwachte Wetenschapsvisie 2025 naar buiten. Deze visie heeft vergaande consequenties voor hoe het wetenschapsbestel in de toekomst zal worden ingericht. Zo zal een deel van de onderzoeksgelden besteed worden aan onderzoek dat aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda, die de belangrijkste economische en maatschappelijke vraagstukken zal omvatten en die bepaald zal worden in overleg tussen wetenschappelijke organisaties, bedrijven, en het maatschappelijke organisaties.  Daarnaast is er ook een grondige verandering van de structuur van NWO aangekondigd, waardoor niet-wetenschappers meer invloed zullen krijgen binnen NWO en de gebieden (disciplinegroepen) zullen gaan verdwijnen.

Op initiatief van het voorzittersoverleg van de OZSW zal er op vrijdag 23 januari een debat plaatsvinden over deze wetenschapsvisie. Wat zijn de gevolgen voor de wetenschap in Nederland en in het bijzonder voor de filosofie? Tijdens de bijeenkomst zullen de hoofdlijnen van de wetenschapsvisie kort uiteengezet worden en zal een aantal filosofen hun reactie op de visie delen, waarna er ruim de tijd zal zijn voor discussie onder alle OZSW leden. De inhoudelijke voorbereiding ligt in handen van Anthonie Meijers en Ingrid Robeyns. Het debat heeft ook tot doel om vanuit de specifieke expertise van de filosofie een bijdrage te leveren aan de nationale discussie over de toekomst van het wetenschapsbestel.

Het debat zal plaats vinden op vrijdag 23 januari 2015 van 15.00 -17.00 uur met borrel na afloop, in zaal 0.38 van de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 20 januari te registreren (zie onder).

 

 

Required preparations

Het verdient sterk de aanbeveling de visie op voorhand zelf te lezen. De visie kan, samen met achterliggende documenten, gevonden worden op de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/25/keuzes-in-wetenschapsbeleid.html 

Ten slot willen we vermelden dat de KNAW een discussieforum over de visie heeft geopend, waar tot eind december wetenschappers hun reactie op onderdelen van de visie kunnen delen: https://podium.knaw.nl

Costs

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

How to apply / register

Na afloop is er een borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 20 januari 2015 te registreren via onderstaande link.

Registration/application form

https://www.aanmelder.nl/wetenschapsvisie2025/subscribe?survey_id=61668

Organizers

De inhoudelijke voorbereiding van het programma is in handen van prof. dr. Ingrid Robeyns en prof. dr. Anthonie Meijers.

De praktische voorbereiding is in handen van de OZSW office i.s.m. de Universiteit van Utrecht.

Contact info

secretariaat@ozsw.nl