Masterclass: schrijven voor een breder publiek

Universiteit Utrecht logo
De Nederlandse Onderzoekschool Wijsbegeerte (OZSW) en de Universiteit Utrecht nodigen PhD en ReMa studenten van de OZSW uit om deel te nemen aan de masterclass: ‘schrijven voor een breder prubliek‘, dat plaatsvindt in september 2018.

Organizing university

Universiteit Utrecht

Date(s)

11 september 2018

Location

Utrecht (meer informatie volgt)

Type of activity

Masterclass

Primary target group

PhD studenten en senior onderzoekers van de OZSW

If places available, also open to

Niet-leden en/of ReMa studenten

Application/registration deadline

15 augustus 2018

About the topic

Je klimt in de pen en stuurt een stuk naar een landelijke kwaliteitskrant of de website Bij Nader Inzien. Hoe zorg je ervoor dat het onderwerp dat jou na aan het hart ligt, ook anderen aanspreekt? Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid van de lezers en voorkom je dat ze afhaken? Hoe vind je de juiste toon? Waar ligt de juiste balans tussen controverse en nuance? En hoe maak je een stuk persoonlijk zonder dat je meteen je hele ziel en zaligheid op tafel hoeft te leggen?

Naar aanleiding van de OZSW/BNI essayprijs (deadline: 23 september 2018), wordt op 11 september 2018 een masterclass georganiseerd voor filosofen die hun publieksfilosofische schrijfvaardigheid willen verbeteren.

De masterclass bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Eerst gaan we aan de hand van concrete voorbeelden in op de vraag wat goede essayistiek kenmerkt. Ook onderzoeken we hoe academische expertise meerwaarde aan een essay geeft. Maar deelnemers gaan vooral zelf – en met elkaar – aan de slag met een aantal schrijfoefeningen, waarbij de eerste versie van hun essay het uitgangspunt vormt.

De dag wordt geleid door Regine Dugardyn, voormalig uitgever, onder meer van filosofieboeken, en tegenwoordig freelance redacteur en agent, zie www.socratesandco.com.

Program

Tijd: 11:00-16:30
Schrijftaal: Nederlands

Required preparations

Om van de masterclass een succes te maken verwachten we dat de deelnemers uiterlijk op 1 september 2018 de eerste versie van hun stuk opsturen.

Costs

De masterclass wordt gesponsord door de OZSW.  Deelname is gratis.

How to apply / register

Aan de masterclass kunnen maximaal twaalf deelnemers meedoen. Deelname is in principe alleen geopend voor OZSW leden (PhD studenten en senior onderzoekers), maar als er plekken over zijn kunnen ook niet-leden en/of ReMa studenten deelnemen. Meld je voor 15 augustus 2018 aan via Fleur Jongepier, fleurjongepier@gmail.com. Bij aanmelding krijgen deelnemers van tevoren een aantal schrijftips. Bij aanmelding krijgen deelnemers van tevoren een aantal schrijftips.

Contact info

Neem bij vragen contact op met de organisator, Fleur Jongepier fleurjongepier@gmail.com.