Ethiek van Gezondheid en Zorg 2014 – OZSW Cursus i.s.m. UMC / Erasmus MC

Uitnodiging om te Registreren

De Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte en het UMC / Erasmus MC nodigen promovendi uit zich te registreren voor de cursus Ethiek van Gezondheid en Zorg die zal plaatsvinden in september 2014

Datum:                                      Vrijdag 5, 12, 19 en 26 september 2014
Lokatie                                      Wordt nader aangekondigd
Uiterste inschrijfdatum   Vrijdag 27 juni 2014

Doelstelling

In deze cursus wordt een overzicht geboden van een aantal actuele thema’s in de gezondheidsethiek. Centrale vraag is hoe filosofische theorieën en benaderingen kunnen helpen bij het omgaan met ethische vragen in de zorg. Voor onderzoekers in de gezondheidszorg biedt de cursus de mogelijkheid kennis te maken met filosofie en ethiek, voor filosofisch geschoolde onderzoekers biedt de cursus zicht op een belangrijk toepassingsgebied met eigen vragen en discussies.

Werkwijze

De ervaring leert dat de deelnemers aan deze cursus geheel verschillende achtergronden hebben. Om allemaal een min of meer vergelijkbaar startniveau te krijgen lezen alle deelnemers voorafgaand aan de cursus het boek “De Kwestie – Praktijkboek Ethiek voor de Gezondheidszorg”, onder redactie van ID de Beaufort e.a. Uit dit boek zullen gedurende de cursus regelmatig hoofdstukken worden gebruikt. Daarnaast lezen de deelnemers uiteraard de literatuur die per dagdeel is opgegeven. Tijdens de bijeenkomst wordt het thema ingeleid door de docent. Daarna geven twee deelnemers een korte presentatie over de literatuur (een referaat en een kritische stellingname). Vervolgens discussie over de literatuur in de groep. Na de pauze volgt eventueel een bespreking van casuïstiek in subgroepen en een plenaire terugkoppeling.

Opzet per dagdeel:

 • Inleiding docent (20 minuten)
 • Referaat over de literatuur door een van de deelnemers (10 minuten)
 • Kritische stellingname t.o.v. de literatuur door een van de deelnemers (5 minuten)
 • Discussie door de deelnemers (40 minuten)
 • Pauze (15 minuten)
 • Bespreking casuïstiek in subgroepen (45 minuten)
 • Plenaire terugkoppeling (30 minuten)

Programma

5 september 2014

 • ochtend: kennismaking, filosofie en gezondheidszorg (reflectie op de gelezen inleidende teksten), stijlen van ethiekbeoefening rol van ethici in commissies, in publieke debat, shooting from the hip, verschillende benaderingen en methodologische verschillen (Inez de Beaufort, Hans van Delden)
 • middag: eigen verantwoordelijkheid (Inez de Beaufort, Marieke ten Have)

 12 September 2014

 • ochtend: global issues in research ethics (Rieke van der Graaf, Rose Bernabe, Hans van Delden)
 • middag: einde leven (Suzanne van der Vathorst, Henri Wijsbek)

 19 September 2014

 • ochtend: enhancement (Maartje Schermer)
 • middag:  shared decision making en relationele ethiek in de psychiatrie (Guy Widdershoven, Marian Verkerk)

26 september 2014

 • ochtend: prenatale screening (Wybo Dondorp)
 • middag:  presentatie posters (Inez de Beaufort, Hans van Delden)

Coordinator/Lecturer

Inez de Beaufort (Erasmus MC) & Hans van Delden (UMC)

Toetsing

Aanwezigheid (max. 1 maal afwezig, dan vervangende opdracht), actieve deelname, 1 maal referaat, 1 maal kritische stellingname, aangeklede poster waarin theorie en praktijk op elkaar worden betrokken. Een aangeklede poster is een poster waarop u heel kort het probleem en de analyse daarvan uiteenzet en waarvan u de essentie in een korte toelichting van 5 minuten kunt weergeven

Kosten

De cursus is gratis voor promovendi en Research Master studenten die lid zijn van de OZSW. Niet-OZSW leden betalen 250 euro cursusgeld.

Hoe aan te melden?

Gelieve het aanmeldingsformulier op aanmelder.nl. in te vullen. Het formulier vraagt om:

 • your contact details (email address, telephone number, billing address;
 • a brief motivation for taking part in the course;
 • a description of your PhD project (max. 500 words)

In het geval van te veel aanmeldingen zal de cursuscoordinator een selectie maken. In het geval van te weinig aanmeldingen kan de cursus geannulleerd worden. In dat geval zal de OZSW studenten minstens 1 maand van te voren informeren. De OZSW is niet verantwoordelijk voor mogelijke (accomodatie) kosten die studenten in voorbereiding op de cursus gemaakt hebben.

Belangrijke deadlines

De registratiedeadline is 27 juni 2014.

Organisator

Deze cursus wordt gecoordineerd door Hans van Delden en Inez de Beaufort. Neem a.u.b. contact op met prof. van Delden voor inhoudelijke vragen (J.J.M.vanDelden@umcutrecht.nl). Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met het OZSW secretariaat (secretariaat@ozsw.nl).