Recent op het Blog ‘Bij Nader Inzien’

 • Tegen de natuur: over de onnatuurlijkheid van ggo’s
  by Bij Nader Inzien on 16 February 2018 at 07:00

  Door Pieter R. Adriaens (KU Leuven) Een meerderheid van Europeanen meent dat genetisch gewijzigde gewassen, of genetisch gemodificeerde organismen (kortweg ggo’s) ‘onnatuurlijk’ zijn. Een beetje denkwerk leert ons echter dat er geen enkele betekenis van ‘natuurlijk’ bestaat die ons toelaat een […]

 • Leidt literatuur tot kennis?
  by Bij Nader Inzien on 12 February 2018 at 07:00

  Door Leen Verheyen (PhD, Universiteit Antwerpen)  Wanneer de waarde van literatuur ter sprake komt, wordt vaak verwezen naar allerlei positieve effecten die het lezen van literatuur zou hebben op onze cognitieve en morele vermogens. Het lezen van literatuur zou ons bepaalde kennis opleveren of ons dichter bij bepaalde […]

 • Een kleine ode aan: Antigone’s Claim. Kinship Between Life and Death door Judith Butler
  by Bij Nader Inzien on 7 February 2018 at 10:16

  Vandaag de 42ste post in de tweewekelijkse rubriek ‘Een Kleine Ode Aan’. In ongeveer 250 woorden looft een Nederlandse of Vlaamse auteur een al dan niet vergeten filosofisch pareltje. Een Kleine ode aan: Antigone’s Claim. Kinship Between Life and Death (2000) Door Inge Arteel (docent aan de Vrije […]

 • Niet-feitelijke waarheden
  by Bij Nader Inzien on 5 February 2018 at 12:55

  Door Emanuel Rutten (Vrije Universiteit Amsterdam) Wat is waarheid? Er zijn weinig wijsgerige vragen die vaker zijn gesteld dan deze. In wat volgt ga ik er niet rechtstreeks op in. In plaats daarvan wil ik een mijns inziens cruciaal onderscheid introduceren waaraan veel filosofische opvattingen over wat waarheid is […]

 • Een kleine ode aan: Francis Bacon’s ‘Nova Atlantis’
  by Bij Nader Inzien on 24 January 2018 at 15:27

  Vandaag de 41e post in de tweewekelijkse rubriek ‘Een Kleine Ode Aan’. In ongeveer 250 woorden looft een Nederlandse of Vlaamse auteur een al dan niet vergeten filosofisch pareltje. Een Kleine Ode aan: Nova Atlantis door Francis Bacon (1627) Door: Gustaaf C. Cornelis (professor, Vrije Universiteit Brussel & […]

Gesponsord door de OZSW

Academisch filosofen voorzien op de blog site Bij Nader Inzien maatschappelijke kwesties van analyse en reflectie. Geen pasklare antwoorden, maar verheldering van vragen en blootleggen van aannames.

De site beoogt daarmee “de kracht en [maatschappelijke] meerwaarde van de academische filosofie” te laten zien, en “recente ontwikkelingen in de academische filosofie toegankelijker maken voor niet-specialisten.”

Als ‘vakvereniging’ van academisch filosofen steunt de OZSW dit doel van harte door de site te sponsoren. Op deze pagina hun meest recente posts. Op Bij Nader Inzien zijn uiteraard nog meer interessante stukken te vinden!